Usuwanie błędów fiskalizacji

Lipiec 8th, 2010

Podczas używania drukarki fiskalnej z Subiektem GT, może zdarzyć się, że paragon nie zostanie poprawnie wydrukowany. Czasami jest to spowodowane poluzowanym kablem łączącym drukarkę z komputerem, czasem wyłączoną drukarką – przyczyna nie jest istotna. Zazwyczaj wystarczy spróbować ponownie wydrukować dokument – Subiekt zapyta wówczas, czy usunąć błąd i wykona fiskalizację.

W typowych warunkach problem zostałby w ten sposób rozwiązany ale rozważmy nieco inną sytuację. Załóżmy, że nasz Subiekt pracuje na stanowisku obsługiwanym przez sprzedawcę (lub nawet na wielu takich stanowiskach, w dużym sklepie) i ze względów bezpieczeństwa chcemy ograniczyć uprawnienia pracownikom.

Czasami zachodzi potrzeba ograniczenia możliwości dokonywania zmian w już wystawionych dokumentach. Niekoniecznie musi to wynikać z braku zaufania do pracowników. Duża liczba stanowisk sprawia po prostu, że trudniej jest kontrolować to, co dzieje się na każdym z nich. Może się na przykład zdarzyć, że któryś ze sprzedawców zmieni coś nieumyślnie – zwyczajnie przez nieuwagę – i zapisze zmiany, a my tego nie zauważymy. Uprzedzając fakty łatwiej jest skonfigurować odpowiednio uprawnienia personelu w Subiekcie, niż zastanawiać się, co zrobić z błędnym paragonem znalezionym po miesiącu. A co, jeśli w ogóle nie zauważymy pomyłki i wyjdzie ona na jaw dopiero podczas jakiejś zewnętrznej kontroli, przeprowadzanej np. przez Urząd Kontroli Skarbowej? Drobny błąd pracownika może wówczas kosztować znacznie więcej, niż kwota wydana na zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń, pozwalających jej uniknąć.

Rozwiązaniem tej sytuacji może być wyłączenie sprzedawcom możliwości poprawy dokumentów i wyznaczenie odpowiedniej osoby, która takie uprawnienie będzie posiadać i która będzie wzywana do danego stanowiska w przypadku konieczności naniesienia zmian.

No tak, ale co mają do tego wszystkiego błedy fiskalizacji – zapytacie? Otóż okazuje się, że w sytuacji gdy mamy dokument z takim błędem i spróbujemy go ponownie wydrukować, Subiekt GT potraktuje usunięcie błędu fiskalizacji, jako poprawę dokumentu. Użytkownik nie posiadający odpowiedniego uprawnienia nie będzie w stanie wykonać tak prostej czynności, jak ponowny wydruk paragonu.

Jest to moim zdaniem niedopatrzenie ze strony producenta lecz niestety, jak to zwykle bywa, z problemem musi się zmagać użytkownik. Stając przed dylematem wyboru pomiędzy bezpieczeństwem, a wygodą, możemy skorzystać z pomocy dodatkowego narzędzia z oferty firmy MOBICO.

Błędy Fiskalizacji GT to niewielki program, dzięki któremu za pomocą jednego kliknięcia możemy usunąć błędy fiskalizacji ze wszystkich dokumentów. Wystarczy zainstalować go na stanowiskach wszystkich sprzedawców i poinstruować pracowników, aby uruchomili go w przypadku problemów z wydrukiem paragonu.

Aby uniknąć konieczności instalowania oprogramowania na wszystkich stanowiskach komputerowych, można zainstalować je na serwerze. Wystarczy dodać odpowiedni wpis do „Zaplanowanych zadań” i zapomnieć o problemie. Program odwołuje się bezpośrednio do serwera, na którym znajduje się baza danych Subiekta i poprawia wszystkie dokumenty, które tego wymagają. Nie jest to zadanie zbyt wymagające, więc może być wykonywane stosunkowo często. Można dla przykładu ustawić czas uruchamiania co 10 sekund – tyle właśnie będzie musiał odczekać sprzedawca, aby ponowić próbę wydruku paragonu.

Błędy Fiskalizacji GT to rozwiązanie dobre dla każdego, kto nie chce rezygnować z bezpieczeństwa danych, a jednocześnie nie zamierza utrudniać pracy sobie i swoim pracownikom. Jako przykład wykorzystania, podany był duży sklep z wieloma stanowiskami sprzedaży ale podobna sytuacja może przydażyć się w sieci sklepów, gdzie trudno będzie wprowadzić tylko jedną osobę z odpowiednimi uprawnieniami, a wyznaczanie po jednej takiej osobie na każdy sklep znacznie zwiększy koszty. W takiej sytuacji Błędy Fiskalizacji GT są wręcz idealnym uzupełnieniem pakietu firmy InsERT.