Ubezpieczenia spoleczne - Ubezpieczenia pracownicze

Ubezpieczenie społeczne powstało jako ubezpieczenie pracownicze, jednak, głównie po drugiej wojnie światowej, objęło również pozapracownicze grupy zatrudnionych zarówno za granicą, jak i w Polsce. Powstanie różnych pionów ubezpieczenia społecznego spowodowało z kolei wyodrębnienie funduszy ubezpieczeniowych, zróżnicowanych dodatkowo w zależności od rodzaju zatrudnionych, i powołanie oddzielnych organizacji w celu ich realizacji, zwłaszcza w Niemczech. To wszystko spowodowało, że w wielu przypadkach można mówić o ubezpieczeniach społecznych w liczbie mnogiej, a nie pojedynczej. Odnosi się to zwłaszcza do okresu poprzedzającego drugą wojnę światową oraz współcześnie do krajów, w których to bardzo daleko idące zróżnicowanie istnieje nadal. To rozdrobnienie organizacyjne ubezpieczenia społecznego, podobnie jak zróżnicowanie rodzajów ubezpieczeń gospodarczych, powoduje, że w obiegowym słownictwie uwarunkowanym u nas historycznie nadal stosuje się określenie ubezpieczenia społeczne, w liczbie mnogiej zamiast pojedynczej. Jednakże obecnie w Polsce ubezpieczenie to opiera się na jednolitych założeniach i jednolitej organizacji, tworząc jeden system, zwłaszcza jedno prawo ubezpieczenia społecznego.
jagody acai wezwanie do zapłaty karta